Uw winkelwagentje

Privacy & cookie policy

Privacy policy

 

Privacy statement/disclaimer 

Hierbij de Privacy voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Food Architects N.V.. 


Eigendom 
Deze website is eigendom van onderneming Food Architects N.V. met zetel te Lindenstraat 309, 2070 Zwijndrecht en ondernemingsnummer 0669.672.261. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. 
Intellectuele eigendomsrechten 


De inhoud van de websites van Food Architects N.V., met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Food Architects N.V.of rechthoudende derden. 
Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden. 
De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen. 

Privacy 
Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Food Architects N.V. zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Het gebruik van “cookies” 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 
Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Food Architects N.V.zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken. 


Links naar andere websites 
Food Architects N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Food Architects N.V. door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Food Architects N.V. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden. 


Verzoek richten aan Food Architects N.V. 
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend vestigingsadres: Food Architects N.V. met zetel te Lindenstraat 309, 2070 Zwijndrecht.
We verbinden er ons toe om binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.